Årsmøte i klubben avholdes 19. mars kl. 19.00 på Finnfjord

By | februar 18, 2018

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styreleder innen 5.mars på jos@finnfjord.no

Vel møtt!