Årsmøtet 2021 i Pioner Ski finner sted 1. juni kl 19.00

By | mai 3, 2021

Årsmøtet finner sted i administrasjonsbygget på Finnfjord.

Saker til behandling: 

  • Ordinære årsmøtesaker
  • Saker som ønskes behandlet må være styreleder i hende senest 2 uker i forkant av Årsmøtet.

Årsmøtet kan avholdes på nett dersom smittesituasjonen i området tilsier det. Dersom årsmøte blir nettbasert vil dette blir kommunisert på hjemmesiden vår og/eller på facebook-siden.


– Styret i IL Pioner Ski