Kretsrenn og Sonerenn for Midt-Troms 2023

Det ble en flott skidag på Pioner Stadion, selv om det var krevende smøreforhold!

Resultat (Eqtiming)

Værstasjon nært stadion – her fås nøyaktige værdata som kan lette smørejobben.

Lørdag 25. februar kl. 11.00

Løypelengder:

Klassevis individuell start.  

 Alder/klasser Løypelengder
8, 9 og 10 år gutter   1.0 km. 
8, 9 og 10 år jenter   1.0 km. 
11 og 12 år gutter  2.0 km. 
11 og 12 år jenter   2.0 km. 
13 og 14 år gutter  3.0 km. 
13 og 14 år jenter  3.0 km. 
FH junior stående K og M  2.0 km.
FH senior stående K og M   2.0 km.
15 år gutter  5.0 km.(3+2)
15 og 16 år jenter  5.0 km.(3+2)
16 år gutter  7,5 km.(3+2+2)
K 17, K18 og K19/20  5.0 km.(3+2)
M 17, M18, M 19/20, Menn senior og Menn veteran10.0 km.(3+3+3)
Kvinner senior og Kvinner veteran10.0 km.(3+3+3)

Løypekart: 

Vi legger opp til løyper der vi får se løperne ofte på stadion.

Rennkontor:

I biblioteket på Senja vgs. Skilt fra parkering og inn til rennkontor. Åpent rennkontor fra kl. 09.00  

Kafé:

Åpen Kafé i biblioteket til Senja VGS. Premieseremoni vil avholdes her.
NB!! Det vil kun være mulig å betale med VIPPS i kaféen.

Garderober:

Garderober og toaletter er tilgjengelig i Midt-Tromshallen. Toaletter ved rennkontor. 

Påmelding:

Påmelding via MinIdrett/Sportsadmin. Innen onsdag 22. februar kl. 23.59.

Startkontingenten betales til IL Pioner Ski, Skogenveien 170, 9300 Finnsnes. Kontonr. 4776 67 68136.

Merkes ”påmelding”, løpers navn, klasse og lagets navn. 

Klubbene er ansvarlige for at løperne har betalt startlisens. 

Startkontingenten refunderes ikke for påmeldte løpere som ikke 

starter. NB! Ved etteranmeldelse (påmelding ankommet arrangør senere enn oppgitt påmeldingsfrist), betales dobbel startkontingent (minus deltageravgiften). 

Lisens

Lagleder er ansvarlig for at alle har løst lisens (o/13 år). Ingen får starte uten lisens. Engangslisens kan løses før start.

Startnummer:

Startnumrene utleveres på rennkontor den dagen løpet arrangeres. 

Ikke tilbakeleverte startnummer faktureres med kr. 500,-. 

Startkontingenter pr. løp. 

Jenter/gutter: kr. 130,-

Junior: kr. 150,-

Senior/Veteran: kr. 170,- 

Brikkeleie: kr. 50,-/brikke. Ikke tilbakelevert brikke faktureres med kr. 750,-         

Premiering:

Full premiering i alle klasser. Premieutdeling i biblioteket Senja vgs. så snart listene er klare etter at siste løper er kommet i mål.

NB! Parkering i området foran Senja vgs og på parkeringsplassen vis a vis Midt-Tromshallen.

Spørsmål som gjelder arrangementet kan rettes til: 

Leif Gunnar Arnesen (rennleder) 

Anette Svendsen (leder rennkontor) 

Geir-Henning Wintervoll (tidtakersjef) 

VEL MØTT!!