Pioners fremtid og Pioners eldste

Gruppa 2008-2005  kalles Pioners fremtid og gruppa Pioners Eldste er ungdommer født i 2004 eller tidligere. Disse gruppene trener noe i lag, men også hver for seg. Ad tilbud kan vi se på de som en gruppe.

Disse gruppene har fellestreninger tirsdager og torsdager, evt også onsdager. Tirsdager er før jul fast styrke og spenst dag hvor de trener sammen inne i Midt-Tromshallen kl. 18-19.30. Ellers er det før snøen kommer løping og rulleski som står på agendaen.

Følg med på facebooksidene Pioners fremtid og Pioners eldste  i fht tilbudet for denne gruppa.

For spm ad denne gruppa ta kontakt med:

  • Eirik Spissøy 916 46 789
  • Jo Strømholt 908 47 273
  • Geir-Henning Wintervoll 951 77 000
  • Morten Mæland Bakketun 918 43 035
  • Jan-Erik Hagensen 932 83 735
  • Heidi Gløtta 953  30 073