Pioners fremtid og Pioners eldste

Gruppa med utøvere i fra 12 – 14 år  kalles Pioners fremtid. Gruppa Pioners Eldste er ungdommer fra 15 år. Disse gruppene trener noe i lag, men også hver for seg. Vi prøver å legge opp treningstilbudet for disse som en gruppe – men der vi differensierer i forhold til «skialder»

Disse gruppene har normalt fellestreninger tirsdag, onsdag ogg torsdag. Følg med på facebooksidene Pioners fremtid og Pioners eldste  i fht tilbudet for denne gruppa da tidpunktet og dager kan endres.

For spørsmål i forhold til denne treningsgruppa ta kontakt med:

  • Geir-Henning Wintervoll 951 77 000
  • Morten Mæland Bakketun 918 43 035
  • Heidi Gløtta 953  30 073
  • Jo Strømholt 908 47 273