Ut på tur… Aldri sur…
Get Adobe Flash player

Gruppa 2006 og eldre

Gruppa 2006 og eldre kan sees som en gruppe, men vi deler opp i mindre grupper ut i fra hvor mange aktive og trenere som er tilstede, og i fht treningsaktivitet. Målet er å starte og avslutte treninger på samme sted og til samme tid. De eldste i denne gruppa har trent hele året, mens de aller yngste i denne gruppa har treningsstart tirsdag 6.september. Det blir fellestreninger tirsdager og torsdager for denne gruppa fremover i første omgang. Følg med på facebooksidene Pioners fremtid (f. 2003- 2006) og Pioners eldste (f. 1998- 2002) i fht tilbudet for denne gruppa.

Vi ønsker med dette nye og «gamle» pionerer velkommen!

For spm ad denne gruppa ta kontakt med:

  • Eirik Spissøy 916 46 789
  • Jo Strømholt 908 47 273
  • Geir-Henning Wintervoll 951 77 000
  • Jan-Erik Hagensen 932 83 735
  • Stig-Roar Hanssen 911 93 850
  • Heidi Gløtta 953  30 073