Ekstraordinært årsmøte 29. april

Pioner ski innkaller til Ekstraordinært Årsmøte mandag 29. april kl 19.00 med følgende saker: Møtet finner sted i administrasjonsbygget til Finnfjord AS.