Årsmøtet 2023 i Pioner Ski avholdes 15. mai kl 20.00

By | oktober 10, 2023

SAKSLISTE ÅRSMØTE IL PIONER SKI 15.05.23
Åpning v/styrets leder

 1. Registrering av stemmeberettigede årsmøtedeltagere
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av sekretær
 5. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
 6. Årsmelding for 2022/23
 7. Godkjenning av regnskap for perioden 01.01.22-31.12.22, med revisors beretning og kontrullutvalgets beretning:
 8. Fastsettelse av medlemskontingent
  Styret foreslår ingen endringer i medlemskontingent:
  * 150,- for enkeltmedlemskap
  * 500,- for familiemedlemskap 
 9. Budsjett 2023
 10. Behandling av innkomne saker
  Ingen innkomne saker.
 11. Valg
 12. Valg av representanter til ting etc

Årsmøtet finner sted i administrasjonsbygget på Finnfjord.

– Styret i IL Pioner Ski