Get Adobe Flash player

Løypekart og retningslinjer

Velkommen til Finnfjordmarka og IL Pioner Ski sitt løypenett!

IL Pioner Ski legger til rette og drifter et omfattende løypenett i Finnfjordmarka både sommer og vinter. I vintersesongen legges det ned et omfattende arbeid i preparering av skiløyper både for trim, trening og konkurranse. Løypenettet er i utgangspunktet åpent for alle og vi ønsker at alle skal føle seg velkommen til å benytte seg av dette flotte tilbudet. For å sikre dette, har vi laget noen enkle retningslinjer for de som ferdes i løypenettet.

 

1. Vis hensyn til andre og opptre høflig overfor andre.

2. Ta med søppel og rydd opp etter deg.

3. Unngå skade på merking, skilting og andre deler av anlegget, samt skade på naturen.

4. I vintersesongen, når det er preparerte skiløyper, oppfordrer vi folk til å gå på ski. Eventuell trafikk til fots bør skje utenfor de preparerte områdene.

5. Når det pågår preparering av løyper, må alle holde god avstand til løypemaskin og gå godt ut til siden slik at maskinen kommer forbi.

6. Ta hensyn til egen og andres sikkerhet. Dersom du stopper, gå ut til siden slik at andre kommer forbi.

7. Ved arrangering av konkurranser vil dette bli skiltet. I slike tilfeller bes alle å opptre slik at løperne ikke blir hindret på noen måte.

8. De som ferdes i løypene med hund skal fjerne hundeskitten fra løypenettet. 

9. Hunder skal holdes i bånd og under kontroll, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Vi håper alle respekterer og følger disse reglene slik at vi fortsatt kan ha et mangfoldig og godt miljø i marka og unngår å måtte innføre restriksjoner.

God tur!

Lyset i lysløypa i Finnfjordmarka er tent i utgangspunktet fra kl. 14.00-23.00 i den mørkeste tiden.

Fra Gymnaset kjøres løypene ved behov, ofte daglig. Fra Kirkegården kjøres det fortrinnsvis i helgene. I tillegg til de avmerkede løypene på kartet, kjøres konkurransetraseene på henholdsvis 2 km, 3 km, 5 km og 10 km med jevne mellomrom. I helgene er målet at løypene er kjørt innen kl. 11.00.

Se kart ad løypetraseer;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trykk her… for større kart.

 

Utstyr og ernæring
Arkiv