Ekstraordinært årsmøte 29. april

By | april 14, 2024

Pioner ski innkaller til Ekstraordinært Årsmøte mandag 29. april kl 19.00 med følgende saker:

  1. Registrering av stemmeberettigede årsmøtedeltagere
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av sekretær
  5. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
  6. Årsregnskap for 2023
  7. Budsjett 2024

Møtet finner sted i administrasjonsbygget til Finnfjord AS.