Mevatntrimmen 2022 er over

Da er Mevatntrimmen over for i år! De som har gått 25 turer eller fler kan registrere seg på denne siden – og de vil få tilsendt en merke for fullført Mevatntrim 2022. Den som har gått flest turer får premie. Her kan dere registrere antall turer: https://forms.gle/wd7M5VT4ci9AaBwx6

Årsmøtet i Pioner Ski for 2022

Årsmøtet i Pioner Ski ble avholdt i går. Det var godt oppmøte, og de som møtte fikk en fin gjennomgang av status i klubben. For de av dere som ikke var der, så ligger årsmøteprotokollen og årsmeldingen vedlagt. Pioner Ski takker alle som jobber for klubben for innsatsen året som gikk, og ser frem til et spennende nytt… Read More »

Årsmøtet 2022 i Pioner Ski finner sted 28. mars kl 19.00

Årsmøtet finner sted i administrasjonsbygget på Finnfjord. Saker til behandling:  Ordinære årsmøtesaker Saker som ønskes behandlet må være styreleder i hende senest 2 uker i forkant av Årsmøtet. Årsmøtet kan avholdes på nett dersom smittesituasjonen i området tilsier det. Dersom årsmøte blir nettbasert vil dette blir kommunisert på hjemmesiden vår og/eller på facebook-siden. – Styret i IL Pioner… Read More »