September 2019

Vi vil i fremtiden kun bruke vår Facebookside Pioner ski som informasjonsside om den organiserte treningen og annen aktuell aktivitet.

Hei!

Vi minner om Årsmøte mandag 25.mars kl. 19.00 på Finnfjord. Vel møtt!

Årsmøte mandag 25.mars kl. 19.00 på Finnfjord

Årsmøte i klubben avholdes mandag 25. mars kl. 19.00 på Finnfjord   Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styreleder innen 11.mars på jos@finnfjord.no                                                                                                                                                                                                        Vel møtt!