Retningslinjer dekning av kostnader

Pioner Ski yter følgende økonomiske dekninger

  1. Startkontingent på alle skirenn hvor du deltar for Pioner Ski – dette for de som har betalt treningsavgift.
  2. Samlingsavgift dekkes med 50%  ifm deltakelse på skisamlinger i regi av Troms Skikrets.
  3. Reise til samlinger dekkes ikke av Pioner Ski, men av den enkelte utøver.
  4. For andre typer samlinger/arrangement kan det søkes styret i Pioner ski om tilskudd/støtte. F.eks andre idretter hvor man representerer Pioner Ski.
  5. Ved deltakelse i mesterskap som KM, NNM, NM og HL dekkes reise- og oppholdskostnader med 50% (egenandel på 50%) på utøvere som har betalt treningsavgift. Det forutsetter at klubben/kretsens opplegg følges hvis dette er mest hensiktsmessig.
  6. Deltakelse i NC avklares med treneren. Hvis deltakelse avklares, gjelder ovenstående refusjonsordning.
  7. Deltakelse i Ungdommens Holmenkollrenn gis en reise-/oppholdsstøtte på inntil kr 1500,- pr utøver. Det dekkes også utgiftene til 1 trener til løpene da det ikke er noe opplegg fra Troms skikrets her. Dersom flere trenere reiser blir den ene fordelt mellom disse (2stk =50% dekning osv)
  8. Eventuell refusjon utover ovennevnte, avklares med IL Pioner Ski sitt styre.