Miljøregler for IL Pioner ski

 • Det er viktig at du møter presis til treningene med nødvendig utstyr.
 • Du skal følge med på det trenerne gir beskjed om og gjøre hva du blir bedt om.
 • Du skal ikke erte eller mobbe eller komme med bemerkninger som kan såre andre, eller på annen måte oppføre deg sånn at den du snakker med kan føle seg uvelkommen i skigruppa. DETTE GJELDER OGSÅ PÅ MEDIER SOM FACEBOOK OG LIGNENDE!
 • Du skal respektere andres ferdigheter og bakgrunn. Du skal ikke svare eller snakke til noen med ord eller uttrykk som kan oppfattes sårende, krenkende eller rasistiske.
 • Du skal ikke slåss, slå eller på noen måte angripe noen, sånn at andre i skigruppa føler seg uønsket eller opplever utrygghet.
 • Vi skal hjelpe og støtte hverandre til å yte best mulig på trening.
 • Vi skal ta vare på hverandre sånn at alle trives i Pioner Ski.
  Oppstår det problemer må saken tas opp med de voksne umiddelbart.

Når det gjelder sanksjoner i forhold til miljøreglene, er det en trappestige på fire trinn i sanksjonene som vi i Pioner Ski sammen kan forholde oss til. Det betyr at brudd på miljøreglene skal håndteres som følger:

 1. En alvorsprat mellom trener og de det gjelder.
 2. En alvorsprat mellom trener og foresatte, for de det gjelder.
 3. Holde utøveren hjemme en til to treninger. Dette i samarbeid hjem/klubb.
 4. Hvis en utøver ikke håndterer og tilpasser seg miljøet etter flere runder med foresatte/klubb, kan en lengre pause fra treningene evt. tiltak sammen med foresatte for å integrere utøveren i miljøet igjen, være nødvendig. Men da har man vært gjennom en større prosses på forhånd sammen med gruppa/flere forsatte.