Medlem

Vi ønsker alle som vil bli medlem av klubben velkommen! For å bli medlem, kan du kontakte Pioner ski på  epost@pionerski.no

 

Kontingent:

Enkeltmedlem: kr. 150,-

Familiemedlemskap: kr. 100,- pr. familiemedlem.

 

Treningsavgift:

5-7 år kr. 150,-

8-11 år kr. 200,-

12-16 år kr. 300,-

16 år og eldre kr. 400,-