Get Adobe Flash player

Organisasjon

IL Pioner Ski:  styrets sammensetting for 2014/2015:

Jo Heming Strømholt (leder)

Heidi Gløtta (nestleder)

Elisabeth Larsen (kasserer)

Geir-Inge Sivertsen (sekretær)

Tom Rune Eliseussen

Jon Rune Rønneberg

Jan-Erik Hagensen

Lena Sørensen

 

Thor Bernhard Eriksen (vara)

Morgen Mæland Bakketun (vara)

 

Besøksadresse:

Bankkonto: 97410526348

Telefon: 90847273

E-post: jos@finnfjord.no, epost@pionerski.no

Hjemmeside: http://www.pionerski.no

Hovedklubbens hjemmeside: Pioner Ski IL’s hjemmeside

Administrator E-post: epost@pionerski.no

Alle klarert i IL Pioner ski

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 4 p) vedtatt at alle idrettslag f.o.m. 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Styret i IL Pioner ski har oppnevnt Geir Inge Sivertsen tlf. 95148700 som ansvarlig for håndteringen av denne ordningen og vara Heidi Gløtta tlf. 953 30 073. Se nærmere om dette på NIFs hjemmesider www.idrett.no/politiattest

Utstyr og ernæring
Arkiv