Organisasjon

IL Pioner Ski:  styrets sammensetting for 2020/2021:

  • Elisabeth Larsen (leder og kasserer)
  • Geir-Henning Wintervoll (nestleder)
  • Tom Rune Eliseussen
  • Jan-Erik Hagensen
  • Lena Sørensen
  • Anette Svendsen
  • Mads Wallerheim
  • Leif Gunnar Arnesen

Varemedlemmer

  • Thor Bernhard Eriksen 
  • Morgen Mæland Bakketun (vara)

Bankkonto: 97410526348

Telefon: 99114498

E-post: epost@pionerski.no

Hjemmeside: http://www.pionerski.no

Hovedklubbens hjemmeside: Pioner Ski IL’s hjemmeside

Administrator E-post: epost@pionerski.no

Alle klarert i IL Pioner ski

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 4 p) vedtatt at alle idrettslag f.o.m. 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.