Organisasjon

IL Pioner Ski:  styrets sammensetting for 2018/2019:

Jo Heming Strømholt (leder)

Heidi Gløtta (nestleder)

Elisabeth Larsen (kasserer)

Carina Borch (sekretær)

Tom Rune Eliseussen

Jon Rune Rønneberg

Jan-Erik Hagensen

Lena Sørensen

 

Thor Bernhard Eriksen (vara)

Morgen Mæland Bakketun (vara)

 

Besøksadresse:

Bankkonto: 97410526348

Telefon: 90847273

E-post: jos@finnfjord.no, epost@pionerski.no

Hjemmeside: http://www.pionerski.no

Hovedklubbens hjemmeside: Pioner Ski IL’s hjemmeside

Administrator E-post: epost@pionerski.no

Alle klarert i IL Pioner ski

Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 4 p) vedtatt at alle idrettslag f.o.m. 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Styret i IL Pioner ski har oppnevnt Carina Borch som ansvarlig for håndteringen av denne ordningen og vara Heidi Gløtta. Se nærmere om dette på NIFs hjemmesider www.idrett.no/politiattest