Årsmøte 2020 arrangeres den 15. Juni kl. 19.00

By | juni 30, 2020

Årmøtet finner sted i administrasjonsbygget på Finnfjord.

Saker til behandling: 

  • Ordinære årsmøtesaker
  • Saker som ønskes behandlet må være styreleder i hende senest 2 uker i forkant av Årsmøtet.


– Styret i IL Pioner Ski