Rutiner for rennforberedelser

By | februar 3, 2013

Vi ser at det er nødvendig med noen rutiner slik at alle synes det er ok å gå renn. Trenerne har derfor utarbeidet disse punktene:

  •  Informasjon om rennet legges på hjemmesiden v/ Heidi
  • Påmelding til renn ved Stein-Morten, alle gir beskjed til han innen tirsdagen kl. 23.59 før rennhelg
  • Avtale trenerne i mellom om hvem av oss som stiller på det aktuelle rennet
  • Informasjon om oppmøte og evt om smøring legges på hjemmesiden dagen i forkant av rennet v/Heidi
  • Renndagen: oppmøtetid MÅ følges
  • En tar ansvar for henting og utdeling av startnummer
  • 3-4 smørere er nødvendig når det er klassisk renn
  • De yngste klassene (8-12/13 år) må gå igjennom løypene med en voksen